Blommor

Blommor

Infomation om när det blommar i naturen och rabatten

Då blommar olika blommor

Undrar du när en viss blomma spricker ut i blom? Fenologi är den botaniska termen för förändringar i naturen under de olika årstiderna. Tack vare fenologiska observationer kan vi säga när tulpaner, liljor och andra blommor blommar i olika delar av landet.

När olika växters blommor slår ut beror till stor del på dagslängd och temperatur. På den här sidan håller vi dig informerad om när vårblommor och sommarblommor visar sig från sin bästa sida. Vi uppdaterar med bilder på blommor och vi berättar även mer om de tidpunkter som lämpar sig för sådd och plantering.

Även om vi har fokus på sommar- och vårblommor så skriver vi även om fenologi i ett större perspektiv som inkluderar buskar och träd.

På den här sidan finner du information om:

Blommor

Blomningen hos vårblommor beror på mer än växtzoner

Sverige är indelat i åtta växtzoner plus fjällvärlden som är vit på växtkartan. Växtzonerna är till stor hjälp när du ska odla buskar och träd. Indelningen är även användbar för att få reda på när olika blomsorter blommar.

Växtzonerna ger dock inte fullständiga svar om när blomningen startar. Perenner har t ex en egen indelning mellan bokstäverna A till D. Bokstavsindelningen är ett försök att ge vägledningen angående perennernas härdighet. Beroende på läge och kvalitet på jorden kan man skapa ett mikroklimat i trädgården.

Blommor

Få koll på naturens kalender

Genom att studera fenologi kan du lära dig mycket om naturens cykler. Det Svenska Fenologinätverket bildades 2008. Idag driver det något som de kallar för Naturens Kalender. Det är ett initiativ där professionella och frivilliga lämnar in observationer kring blomning och andra fenologiska iakttagelser. Syftet är bland annat att observera hur klimatförändringar påverkar växtligheten.

Den information som samlas in ligger till grund för en omfattande databas med information såväl om när olika växter blommar som förändringar i djurriket. Den som vill deltaga anmäler sig som en så kallad fenologiväktare. Nätverket vänder sig till alla som är intresserade av naturens skiftningar under året.

Vilka blommor blommar först och sist?

En del blommor blommar tidigt på året. De arter som spricker ut i blom först i Mellansverige är krokus, hassel och vintergäck. Växter som får blomster i april kan komma igång redan i mars. Om vädret däremot är kyligt kanske de däremot inte spricker ut i blom innan maj.

Söker du blommor som förgyller trädgården på hösten? Bilder på blommor om hösten kan vara minst lika inspirerande som de foton som tas under vår eller sommar. Sommaraster, rosenskära och jätteverbena är tre exempel på bra val när du vill ha färg i rabatten långt in på hösten.

Blommor

FAQ - När blommar olika växter?

Flädern spricker ut i blom i maj till juni beroende på i vilken del av landet den växer. Den är härdig upp till zon 4.
Solrosen hör till de blommor som är härdiga ända upp till zon 6. De blommar från juni eller juli beroende på om de försås eller inte.
Även om körsbärsträd inte är blommor så är det här en av de vanligaste frågorna vi får. Svaret är att körsbärsträd blommar i april till maj beroende på var de växer.